Eliss s r.o.

privitanie.gif (5338 bytes)


tel.: +421 41 451 0011

eliss@eliss.sk

slovak

english______________________________________________________________________


Referencie


Priemyselné aplikácie
     
EUROPIPE, Mojmírovce riadenie hrdlovaciej linky 1992
TŽ, Třinec, ČR riadenie koksárenskej batérie KB11 1993
PAT, Dubnica n/Váhom kovací lis 1993
EM-Test, Žilina elektronická pokladňa pre MHD 1993
Maneko, Bytča riadenie baliacej linky 1996
TŽ, Třinec, ČR riadenie koksárenských batérií KB11,KB12 1996
     
Priemyselné aplikácie na báze LONWORKS® 
     
VAS, Mojšová Lúčka riadenie technol.linky L1 1998
VAS, Mojšová Lúčka riadenie parnej kotolne, 1.etapa 1998
VAS, Mojšová Lúčka optimalizácia spotreby el.energie 1999
VAS, Mojšová Lúčka riadenie prípravne výroby č.1 1999
VAS, Mojšová Lúčka riadenie sterilizácie odpadových vôd 2000
VAS, Mojšová Lúčka retrofit riadenia starej výroby L2 2000
VAS, Mojšová Lúčka riadenie linky na spracovanie krvi 2001
VAS, Mojšová Lúčka riadenie technógie a prestrelu suroviny 2003
VAS, Mojšová Lúčka riadenie parnej kotolne, 2.etapa 2003
VAS, Mojšová Lúčka riadenie sušiarne suroviny S603 2003
VAS, Mojšová Lúčka riadenie prípravne výroby č.2 2004
Vital, Žilina riadenie vykurovania, 1. etapa 2005
VAS, Mojšová Lúčka riadenie práčiek vzduchu 1.etapa 2005
Žilinská Teplárenská riadenie parného napájača KIA-Mobis 2006
VAS, Mojšová Lúčka riadenie obchádzky kondenzátu sušiarne S603 2006
VAS, Mojšová Lúčka regulátor pary pre sušiareň S7 2006
VAS, Mojšová Lúčka riadenie práčiek vzduchu 2.etapa 2006
VAS, Mojšová Lúčka riadenie práčiek vzduchu 3.etapa–monitoring emisií 2006
VATTER, Čadca kontrola prehriatia výmenníkov 2006
CT pracovisko, Žilina inštalácie slaboprúdu 2007
Žilinská Teplárenská riadenie VZT v šachtách parovodu KIA-Mobis 2007
VAS, Mojšová Lúčka  riadenie sila na mäsokostnú múčku  2007
Žilinská Teplárenská riadenie odovzdávacej stanice pary RDC Mobis 2008
CCW, Žilina riadenie posuvu zváracieho automatu č.1 2008
CCW, Žilina riadenie posuvu zváracieho automatu č.2 2009
VAS, Mojšová Lúčka riadenie VZT 4.etapa 2009
VAS, Mojšová Lúčka  riadenie vzduchových kondenzátorov 2009
VATTER, Čadca poruchová signalizácia kotolne 2009
VAS, Mojšová Lúčka riadenie technologickej linky L1 – retrofit RS 2009
VAS, Mojšová Lúčka podružné merania el.energie 2010
VAS, Mojšová Lúčka energetické bilancie výroby 2010
VAS, Mojšová Lúčka riadenie prípravne výroby č.1-rekonštrukcia 2010
VAS, Mojšová Lúčka riadenie toku suroviny 2010
Dong Hee Slovakia, Strečno protokolárny monitoring chodu vzduchotechniky 2011
CCW, Žilina riadenie posuvu zváracieho automatu č.3 2011
ŽT, a.s. teplovod Národná ul.Žilina – inštalácia slaboprúdu 2013
Čistička bioplynu, LM riadenie technológie 2013
Bioplynová stanica, TS riadenie technológie 2014
Bioplynová stanica, Trnovec riadenie technológie 2014
VAS, Mojšová Lúčka
riadenie reaktora na výrobu hnojiva 2015
VH, Malinovo
systém riadenia biojazierok 2017
     
Inteligentné domy a budovy na báze LONWORKS® - aplikácie
     
VÚB centrála, Bratislava riadenie zhodu odpadu 1997
NBS centrála, Bratislava riadiaci systém osvetlenia a miestností 2001
Millenium, Martin systém inteligentného riadenia budovy 2002
Millenium, Martin informačný panel budovy a meteostanica 2002
RD, Rajecké teplice inteligentný dom 2003
RD, Senec inteligentný dom 2003
RD, Žilina-Bytčica inteligentný dom  2007
RD, Žilina-Budatín inteligentný dom 2007
RD, Žilina-Trnové inteligentný dom 2008
RD, Žilina-Budatín inteligentný dom 2009
RD, Žilina-Budatín inteligentný dom 2010
RD, Žilina-Závodie inteligentný dom 2010
RD, Vrútky inteligentný dom 2011
RD, Považský Chlmec inteligentný dom 2011

RD, Považský Chlmec

inteligentný dom 2011
RD, Rajecké teplice     inteligentný dom 2011
RD, Brezany
inteligentný dom 2011
RD, Žilina inteligentný dom 2012

RD, Rosina

inteligentný dom 2013
RD, Vrútky  inteligentný dom 2013
TVAV, Žilina systém inteligentného riadenia budovy 2013
VF, Žilina  riadenia individuálnej tepelnej pohody budovy 2013
RD, Považský Chlmec inteligentný dom 2014
RD, Hôrky
inteligentný dom 2014
RD, Socovce
inteligentný dom 2015
RD, Považský Chlmec
inteligentný dom 2015
BLC, Kysucký Lieskovec
systém inteligentného riadenia budov
2016
Administratívna budova, Žilina systém inteligentného riadenia osvetlenia záhrady
2017
BD, Žilina systém inteligentného riadenia bytu
2018
RD Socovce
inteligentný dom
2018
     
Projekčná činnosť MaR a štúdie
     
RD, Bratislava projekt inteligentného domu 2004
VÚD, Žilina informačný a riadiaci systém diaľnic – úvodná štúdia 2004
RD, Žilina projekt vykurovania 2005
Bytové domy, Púchov projekt vykurovania 2005
Tribit, Žilina projekt vykurovania 2006
Vital, Žilina projekt vykurovania, 2. etapa 2006
Krajská prokuratúra, Žilina projekt riadenia parnej kotolne 2006
TESCO, Čadca projekt inteligentnej budovy 2006
TESCO, Trebišov  projekt inteligentnej budovy 2007
RD, Bratislava projekt inteligentného domu 2007
RD, Žilina projekt inteligentného domu 2007
SOU Stavebné, Žilina projekt vykurovania 2007
Dom kultúry, Hatné projekt inteligentnej budovy 2008
Benefit, Žilina projekt inteligentnej budovy hotela 2008
Gymnázium, Bytča projekt riadenia kotolne 2008
ZŠ, Bytča projekt riadenia kotolne 2008
Slobodáreň, Púchov projekt riadenia kotolne 2008
Cogen, Považský Chlmec projekt pre riadenia tepelného napájača 2009
RD, Rajecké Teplice projekt inteligentného domu 2010
RD Socovce, Martin projekt inteligentného domu 2010
VAS, Mojšová Lúčka projekt pre riadenie tukového hospodárstva 1.a 2. etapa 2010
RD, Žilina

projekt inteligentného domu     

2011
Cogen, Považský Chlmec    projekt pre riadenia tepelného napájača 2.etapa 2012
Športhotel Alexandra, Púchov projekt rekonštrukcie kotolne 2012
VF, Žilina    projekt riadenia individuálnej tepelnej pohody 2012
Bioplyn, Liptovský Mikuláš    projekt čističky bioplynu   2012
Chata, Donovaly  projekt inteligentného domu  2014
BLC, Kysucký Lieskovec projekt inteligentnej budovy a slaboprúdu  2015
Plnička vody, Turie     projekt slaboprúdu    2015
VAS, Mojšová Lúčka    projekt riadenia reaktorov pre výrobu hnojiva 2015
Klientske centrum, KNM
projekt elektro, slaboprúd a EZS
2016
ŽSR Trenčianska Teplá  
projekt elektro a belskozvod - rekonštrukcia stanice
2016
PVE Čierny Váh  
projekt riadenia vyhrievania hrádze
2017
HZ, Turzovka
projekt elektro, slaboprúd a EZS
2017
Millenium, Martin
projekt inteligentnej budovy - rekonštrukcia
2017
Millenium, Martin
projekt riadenia kotolne - rekonštrukcia
2017
Plnička vody, Turie
projekt slaboprúd pre PSP, technologická koordinácia
2017
ATS Lietava 
projekt riadenia dotláčacej stanice vody
2018
Parkovisko, Turzovka 
projekt elektro a slaboprúd
2018
Mestská krytá plaváreň, Žilina
projekt slaboprúdu pre PSP
2018
BD, Žilina
projekt slaboprúdu a EZS
2018
     
Referencie PDF - Download
 
Rozsah činností

Projekčná a inžinierska činnosť v rozsahu:
- silnoprúd
- MaR
- slaboprúd
- konzultačná činnosť v oblasti riadenia technologických procesov, inteligentnýchbudov, elektro a MaR

Realizácia projektov v rozsahu:
- rozvody silnoprúdu, MaR a slaboprúdu
- riadenie technologických procesov, inteligentných budov a domov
- vizualizácia, vzdialené riadenie a správa aplikácií až po úroveň SCADA
- záručný a pozáručný servis

Návrat späť
______________________________________________________________________

© 2018 MB